STOP 09 - Miroslav Kalousek; Karel Schwarzenberg; Bilderberg Group; Radarová pěnice - a mnoho dalšího...

Přehled Kalouskových, snad i kriminálních? kauz

Číst celý článek - ZDE

Ing. Kalousek - širé pláně politické...

NA ZAČÁTKU TOHOTO ZAMYŠLENÍ NAD OSOBOU ING. MIROSLAVA KALOUSKA CHCI ŘÍCI TOTO: Vše co píši v obou statích, jsou pouze a jenom mé teorie, spekulace, domněnky. Ctím presumpci neviny. Tudíž nikdy v tomto textu nezazní věta, že je Ing. Kalousek vinen za to, či ono. Tím bych zcela popřel demokratický řád této země. Navíc se domnívám, že křesťanské krédo - "Nesuď, neboť budeš souzen" je platné vždy a všude. Tedy tento text využívá občanských svobod demokracie a v tomto případě jest to svoboda slova a názoru.

DÁLE CHCI UVÉST: Krom toho, že se jedná pouze o teorie dodávám: Ing. Kalouska v žádném případě neobviňuji v otázkách trestně právní odpovědnosti, trestně právní občanské odpovědnosti. Od toho tu nejsem já a není to má starost.

Obě tyto stati mají zásadní výchozí element a ten se týká odpovědnosti politické, ve smyslu morálky a etiky politika samého. Stavím do kontrastu ( či do jakého-si politického zrcadla ) politickou kauzu pana Jiřího Čunka a až neuvěřitelně aktivní postoj pana ministra zahraničí Karla Schwarzenberga a jeho "jistou slepotu" vůči osobě Ing. Kalouska, jelikož je zvláštní, že pokud zkoumá tak důkladně pana Čunka, tak je otázkou proč nezkoumá též pana Kalouska. Politická odpovědnost je totiž pro každého stejná.

CO UVÁDÍM A POUŽÍVÁM: V tomto textu ( v obou statích ) uvádím citace, které jsou veřejně dostupné na internetu a může je tudíž číst každý. Já k věci přidávám svůj komentář a mnohdy žoviálního charakteru, či legračního charakteru, nebo používám nadsázky. Dále konstatuji, že za citace neručím a jejich obsah komentuji pouze tak, jak vyšel ve veřejných médiích. Pokud jsou tyto citace vytrženy z kontextu, nebo jsou nepravdivé, účelové, politicky zmanipulované já nevím, jelikož nejsem schopen toto posoudit. Tedy posuzuji pouze to co skutečně vyšlo v médiích. Osoby, kterých se tedy toto týká se mohou vyjádřit a uvést věci na pravou míru v případě, že jsou schopny doložit, že veřejné citace z internetových zdrojů se nezakládají na pravdě. Též konstatuji, že citace nevyjadřují mé osobní názory a přistupuji k nim tedy zcela nezaujatě, jako k citacím, ke kterým se může dostat každý, kdo má internet.

______________________________________


 

Proč panu ministru zahraničí Schwarzenbergovi vadí předseda KDU-ČSL Jiří Čunek a nevidí jak pan ministr financí například spojí politické zájmy s KSČM?

Nazval bych tuto část asi takto:

 

Presumpce neviny, kodexy, domněnky, teorie, spekulace a  jihočeské víly a taky vrtulníky....

Tento text nechci záměrně psát jako soupis založený na přesném sousledu věcí, skutků, podezření a spekulací a teorií spojených s osobou Miroslava Kalouska. Není totiž podstatná chronologie, nýbrž jsou podstatná podezření. Dokonce se domnívám, že by chronologie mohla mást a text by postrádal svého smyslu, jakožto i apelu.

Osobnost Ing. Miroslava Kalouska vykazuje rysy, které dle mnoha teoretických atributů vylučují, aby zastával vrcholové funkce v rámci politiky České republiky. Nikoliv snad proto, že mnoho lidí hovoří "o podezřeních", nýbrž proto, že on sám, na základě několika spekulací a podezření, sám a dobrovolně opustil dvě vysoké politické pozice - po případu s ex-premiérem Grossem rezignoval na post předsedy Rozpočtového výboru Parlamentu ČR. Po mediálních proklamacích jak velmi nenávidí komunisty se pokusil vytvořit v roce 2006 koalici ČSSD a KDU-ČSL za tiché podpory KSČM - na základě této skutečnosti byl nucen rezignovat na post předsedy KDU-ČSL.

Počet jeho známých, či méně známých kauz je natolik bohatý, že se s ním nikdo ze současných, ani tzv. polistopadových politiků nemůže rovnat. Snad by se dalo i domnívat, že je to všechno pouze mediální kampaň a snaha být viděn, slyšen a mít možnost poukázat na svůj všestranný intelekt, kterým nesporně vládne. Ale dovolil bych si k jeho intelektu ze své vlastní zkušenosti podotknout, že i tento intelekt má slabiny - je nutno konstatovat, že Ing. Kalousek nemá absolutně žádný kulturní rozhled a dle mnoha jeho slov, se o sobě dokonce vyjadřuje,( a to sám o sobě posměšným způsobem ), že je v kulturních otázkách analfabet. Zde bych si dovolil konstatovat, že politik KDU-ČSL by měl cítit povinnost být vzdělán v kulturních krajinách krásna a být vzorem právě filosofie křesťanství, která je historicky nositelem tradičních evropských hodnot. Toto by mu mělo být blízké a vládnout v tom filosoficko - politickými argumenty, co křesťanská filozofie přinesla za neocenitelné a nevyčíslitelné hodnoty celé Evropě a které právě jakožto člen KDU-ČSL ( natož ex-předseda ) by měl šířit jako politické kulturní evangelium. Domnívám se, že svým lidským naturelem by se pan Ing. Kalousek lépe hodil k ODS, jelikož tato strana má jako výchozí element pragmatismus, stojící na demokratických principech.

Jsem přesvědčen, že každý politik by se měl řídit i při různých způsobech získávání vlivu a moci kodexy, které fungují v rámci demokratického státu, který vyrůstá na kořenech filosofie křesťansko - demokratické společnosti a která má jako svou zásadní a výchozí premisu právní rovnost. Je zcela nepopiratelným faktem, že právě politik KDU-ČSL by měl tyto kořeny demokracie nejen ctít, ale hlavně je šířit napříč politickým spektrem. A nyní, položme si otázku - činil tak i ex-předseda KDU-ČSL Ing. Miroslav Kalousek? Samozřejmě, že mé odpovědi se nedočkáte, neb tot' si musí každý zodpovědět sám.

Ale tato stať, jak jsem již výše uvedl má čistě teoretický rozměr se sklonem ke spekulaci, domněnkám a teoriím. Jakožto ctitel filosofie politiky křesťansko - demokratické orientace musím tedy u pana ex-předsedy KDU-ČSL ctít presumpci neviny.

Je v případě politika Ing. Kalouska představitele KDU-ČSL otazníkem číslo jedna, proč jeho kauzy končí většinou dříve než začnou?

V osobnosti Ing. Kalouska můžeme spatřovat jakousi jistotu v jeho teritoriu, což je Česká republika. Jeho kauzy se tedy nedostávají mimo území této republiky k prošetřování, jelikož pokud jeho činnost je vedena směrem ven z tohoto státu, tak se nějak ztratí a víly z jižních Čech skryjí jeho tvář a najednou zmizí ze scény. Ale jelikož Ing. Kalousek ovládá i víly a čáry, ví vždy přesně jak provést věc obchodní - velice často se jedná o obchody vyznačující se zelenou barvou, ale nikoliv čtenáři, nejedná se o šumavské hvozdy, nýbrž o tanky, střely a helikoptéry. Obchod je vykonán za pomocí vil z jižních koutů naší země a jaké překvapení, vše je v pořádku umyté, čisté jako ruce v pěnité vodě řeky Otavy. Já si vůbec neumím představit, že takto romantická duše, může vykonat nějaký obchod, který by byl v rozporu s jakýmkoliv zákonem? Vy ano, milí čtenáři? Ale pokud si to umíte představit, tak dávejte pozor, aby jste od kněze nedostali na holou - cožpak křesťan může porušit jakýkoliv právní systém - a znovu Vám to opakuji - presumpce neviny. A je třeba ctít veřejnou osobu, jelikož u ní platí presumpce neviny dvojnásob. Ach Schopenhauere, cos mě to naučil - proč jsi povýšil spekulaci do stavu teoretismu a nikoliv faktismu. Ale děkuji Ti, i nyní dlouho po Tvé smrti mě snad mé teorie ochrání od zlého skřítka, který pomstí svého pána...

Zkusím trochu zvážnět a uvedu jeden fakt. Už v roce 1997 žádal předseda vládní Občanské demokratické aliance Michael Žantovský ( o jeho osobě a jeho minulosti se šířit nechci, jelikož jsem ji nestudoval, tudíž ji neznám ) po odvolání z funkce náměstka Ministerstva obrany Ing. Kalouska kvůli nejasnostem, provázejícím zakázku na štábní informační systém, zamýšlený prodej tanků T-72 do Alžírska a výměnu stíhacích letounů MiG 29 za polské vrtulníky. Vyšetřování těchto kauz a dalších stížností ale pochybení neprokázalo. Jenom miniotázka - kdopak nám to prokazoval - jaký darebák si mohl dovolit podezírat křesťanského politika z nekalých praktik. Takového křesťana může soudit jenom Boží soud - co my, nějací spekulanti, teoretici? Jak je možné, že ten pan Žantovský, aniž by měl důkazy, žádal odvolání z funkce Ing. Kalouska - vidíte jak je darebné nectít presumpci neviny a jen tak z Bůhdarma chtít někoho odvolat. Přitom za samé hlouposti - tanky v Alžírsku - co nám je do Alžírska, stíhačky - vždyť pořád nějaké létají nad hlavami a vrtulníků - no těch teprve je... Ale něco Vám chci říci důležitého a úplně vážně. Prosím modleme se za pana současného ministra financí Ing. Kalouska, kdyby nedej Bože nějaký Boží soud existoval, aby se neobjevil nějaký fanatický křesťan - třeba pravoslavný a neřekl a dost Kalousku - sice se nic neprokázalo, ale mě je to divné, já žádnou presumpci neviny neuznávám, to bys také mohl říci, žes desetkrát rozbil okno a že tys jej nerozbil, protože Tě nikdo neviděl - já Tě exkomunikuji! A dělej si politiku, kde chceš - třeba v jiné straně... Doufám, že jste pochopili milí čtenáři a hlavně i Vy můj milý pane ministře Ing. Miroslave Kalousku, že to byl žert, trapnost - jak mě tohle vůbec mohlo napadnout, zase ty moje teorie, spekulace - no vidíte - jak se můžu zmoci na něco jiného, když se pořád všechno kolem Vás vlastně ani nevyšetřuje a díky Vám se naše společnost učí ctít presumpci neviny. Moc Vám za to všichni děkujeme. Naše společnost to potřebuje. Nejen naše společnost, ale i kníže Schwarzenberg to potřebuje takhle ukázat - vždyť on se přetahuje s Vaším kolegou panem předsedou Čunkem jestli on, nebo já? Já navrhuji, že Vy jste odborník na presumpci neviny. Zajděte prosím pane ministře Ing. Kalousku za knížetem ( dej mu Bůh silné srdce - to myslím upřímně ) a řekněte jaká hanebná podezření byla proti Vám vedena v médiích a jak museli všechno ukončit - a to vše pro Vaše "krásné modré oči". A taky mu řekněte, že je moc hodný, že ve Vašem případě presumpci nevinny pochopil a že ho moc prosíte, aby to ctil i u Vašeho "bratra" předsedy Jiřího Čunka. Chudák - nic mu nebylo prokázáno a kníže ho žene lesem jako divou zvěř, no on snad zapomenul na svou monarchiálně - křesťanskou výchovu. Co to je za zpátečnické způsoby - to je skoro jak výzva k souboji. Předem Vám děkuji za Vaše vrcholně intelektuální doporučení...

Pane ministře - osobní otázka - máte smysl pro humor? Víte - mě by zajímalo, jaké emoce vlastně prožíváte. Stále, když Vás sleduji v médiích, tak mě moje nitro klade stále stejnou otázku. Copak nám to pan ministr financí zase chystá? To je ošklivé viďte - víte jak tím trpím - pořád se bojím, že byste mohl něco "vymyslet" a já, jelikož miluji Křesťanskou demokracii si přeji, abyste konal jenom dobro. A co říká Vašemu přemýšlení a Vaším vizím Vaše nitro - kamarádí se s Vámi, nebo spolu nemluvíte? Tedy proto se ptám, zda-li máte smysl pro humor. Ale, ale - pane ministře neptejte se tak hloupě, proč, že na Vás útočím těmito slovy. Tak dobře - prozradím Vám to. Celý tento odstavec už ani nebyla teorie, natož fakt, ale byl to žert, legrace, sranda - vždyť přeci ten Váš předvolební antikomunismus a pak spojení se s KSČM byla taky jenom sranda, či legrace! A představte si, že celá republika a představte si, že i celá KDU-ČSL to nepochopila, že to je Váš svérázný smysl pro humor. To jsou ale pitomci. Horoval jste a horoval, přednášel a pronášel - do médií i do oblak - jaká lůza komunistická, jak Vy s nima zatočíte - a pak jste tak učinil - zatočil jste se s nimi dokola, ale směrem doleva... No není to šílená legrace, být členem KDU-ČSL, konzervativní politickou Křesťanskou demokracií a točit se doleva - řval jsem smíchy jak jste vtipný - a to především proto, jelikož jste si dělal legraci sám ze sebe a víte proč? Protože konzervativní politická Křesťanská demokracie v Euro-americké zóně - u nás tento politický směr zastupuje KDU-ČSL - má jako jeden z hlavních bodů zásadní boj proti komunismu a socialismu. Inu - nevědomost je vždy veliká legrace zvláště u politika, který si dělá legraci na nesprávném místě, na místě, kde se to nehodí, ba co více - ta legrace mohla přijít tak draho, že kdyby někdo odvážný z Vaší strany řekl, tak pozor, pozor - to je porušení základních principů Křesťansko demokratické politiky - ven, tuhle legraci jste již přehnal. Ale víte co Vás zachránilo - křesťané odpouštějí a tak Vám odpustili a Vy můžete vše napravit spoluprací s ODS. Hurá! Točím se zas doprava!!!

 

Moc by mě zajímalo, jak je vůbec možné, že ministr financí ČR Ing. Kalousek již dávno neopustil své funkce a vzdal se politiky - to co za ním stojí, je skutečně z hlediska politického katastrofální, nebo je to jen teorie?

No - uvidíme, jak se vše vyvine, ale věřím v občanské iniciativy a protikorupční mechanismy, které jistě včas zasáhnou.

A tak obrátíme další list a třeba půjdeme k této záležitosti. Jmenování Ing. Kalouska do funkce stínového ministra průmyslu a obchodu čtyřkoalice v roce 2001 se například stalo důvodem rezignace Cyrila Svobody na funkci lídra čtyřkoalice a Hany Marvanové na místo ve čtyřkoaliční politické radě. Ing. Kalousek nakonec v dubnu 2001 rezignoval nejen na své členství ve stínové vládě, ale i na funkci místopředsedy strany a členství v politické radě čtyřkoalice. Dokonce podal na Svobodu žalobu na ochranu osobnosti. Nakonec se ale spokojil s omluvou. Bližší důvody rezignace jsou tajemstvím. Dodnes. Já si tak představuji, jak ta omluva vypadala...

Pokud mi čtenář tohoto povídání odpustí, tak bych nyní zmínil jeden fakt - zřejmě spekulativní - jenž je citován z veřejných internetových zdrojů: Ing. Kalousek investoval přes 3 miliony korun, aniž si půjčoval peníze v bance, tato investice byla určena na stavbu rodinného domu v jihočeské Bechyni a odkoupení třípokojového bytu v panelovém domě v Praze. Na otázku jak je to možné, kde vzal 3 miliony korun odpověděl těmito slovy: cituji - "Řešili jsme to půjčkami od příbuzenstva". Od roku 1990 je Ing. Kalousek závislý jen na příjmech ze státního rozpočtu a jeho žena pracuje jako asistentka na vysoké škole. Kromě bechyňského domku a bytu v paneláku, má Kalouskova rodina navíc k dispozici luxusní dvousetmetrový půdní byt na pražském Veleslavínu. Konec citace.

Veleslavín, Veleslavín - to je příhodné - já si myslím, že pan Ing. Kalousek tím dal najevo, že pořád moc slaví. A to je dobře, protože kdo slaví, ten se raduje a má dobré srdce...

V textu budu nadále pokračovat faktickými citacemi ( doufám tedy, pokud dostupné údaje nelžou a nechtějí slavícího Ing. Kalouska postavit do role truchlivého - to by se ale musel přestěhovat někam třeba do Truchlic, či Truchlova ) z veřejných internetových zdrojů: Ing. Miroslav Kalousek měl svého sponzora. Byl jím podnikatel Lubomír Kašák ( bohužel zesnulý - zastřelený ), majitel stavební firmy IDOS Praha, která profitovala na veřejných zakázkách v Příbrami. Spojovacím článkem mezi firmou a poslancem je Radka Kalousková, politikova žena a sestra násilně zesnulého Kašáka. Lubomír Kašák nejprve prostřednictvím sestry přispěl půl milionem korun na Kalouskovu předvolební kampaň v roce 1998 a o rok později za 6,5 milionu koupil výše zmíněný byt na Veleslavínu a ubytoval v něm Kalouskovy. K této věci uvedl Ing. Kalousek, že nájemní smlouva byla dohodnuta na 15.000,- Kč měsíčně. Bylo by jistě velice vhodné, kdyby tyto smlouvy ukázal pan Ing. Kalousek nyní zpětně, či je prokázal například v daňovém přiznání. Dále by bylo vhodné, kdyby tento příjem byl doložen v daňovém přiznání tragicky zesnulého pana Kašáka, bratra Kalouskovy ženy. Jen pro doplnění - za podobně velké byty v této lokalitě se v době užívání tohoto bytu, který byl v té době novostavbou platilo obvykle 45-50 tis. Kč. Konec citace.

Na druhé straně - v rodině se vše dělá pro rodinu, tedy výhodně, přeci bratr - navíc podnikatel nebude vydělávat na své sestře. Tento údaj uvádím jen pro doplnění, nikoliv jako něco závažného.

A nyní k tragicky zesnulému panu Kašákovi. Citace z veřejných internetových zdrojů: Kašákova firma IDOS získávala 80 % všech zakázek vypsaných příbramskou radnicí. Starosta Příbrami Josef Vacek z KDU-ČSL v tom žádný problém neviděl a vysvětlil, že firma byla prostě ve všem nejlepší,a tak vyhrávala. Konec citace.

Je neuvěřitelné, co všechno zhltla naše plenková demokracie a co vše se dalo obhájit i v rámci radnice a rady Příbrami. Je tedy zřejmé, že o zakázkách nerozhodoval pouze sám starosta Příbrami, ale jistě i radní a jistě i zastupitelé - samozřejmě čistě teoreticky... Máme si tedy myslet, že všichni mohou být podezřelí z korupce. Samozřejmě - vše jsou pouze teorie, dohady a domněnky - ale jsem také přesvědčen, že je povinností a ctí právního systému této země všechna podezření vyvrátit, jelikož pak i dohad, či čirá spekulace ulpí na bílém talárku kněze, který třebas křtil pana Ing. Kalouska - a já si přeji jako občan této země, aby byl ministr financí vzorem pro poctivé zacházení s financemi. A dle mých spekulací dělá pan ministr financí vše perfektně a to není spekulace, ale fakt... Jen si třeba vezměte ten nešťastný Úžín - tak zdevastovaná půda - a pan ministr financí Ing. Kalousek nelenil a hned tam zaslal 800 milionů. Takhle se to má dělat. Nikdy nešetřit tam, kde je to potřeba... Tedy teoreticky, to bylo asi potřeba, já jsem v Úžínu nebyl.

Opět citace z veřejných zdrojů: Zpět k firmě IDOS - opravdu vždy radnici nabídla nejlevnější projekt a ještě k tomu slíbila výhodný dvouprocentní úvěr, který od něj mohlo město čerpat přes Komerční banku. Později však IDOS cenu navyšoval a překonával tak konkurenční nabídky. Příbramským starostou byl člen KDU-ČSL a přítel Ing. Kalouska Josef Vacek. Ten přiznal, že IDOS přispíval i na jeho kampaň. Za dobu, kdy příbramskou radnici vede starosta Vacek, IDOS získal mnohamilionové zakázky, výstavbu bytů v bývalých kasárnách, zakázky v areálu Aquaparku, zakázku na recyklaci stavebních a demoličních materiálů, zakázku na odvoz a likvidaci nebezpečného odpadu. "Všechno bylo v souladu se zákonem." Bez výjimky popírá většinový vlastník IDOS Praha Lubomír Kašák jakékoli podezření, že mu jde Vacek tzv. na ruku. Konec citace.

On mu přeci nešel, ale po ruce, co tím je myšleno? Nevíte? Cožpak si lze představit, že třeba jen jediná firma byla lepší než IDOS Praha? Zkuste někdo říci že ano. A já požádám pana ministra financí Ing. Kalouska, aby Vám odborně vysvětlil, že v demokratické společnosti se obchodní ping - pong nehraje a že to, co se stalo, je buď náhoda a nebo skutečnost, že v době, kdy zakázky firma získala byla v rámci celosvětové konkurence nejlepší stavební firmou... A pan starosta Vacek je a byl skvělý a prozíravý člověk a vybral pro své občany to nejlepší. A to, že mu firma přispěla na kampaň - no to je přeci zase úplně jednoduché vysvětlení - Ti nejlepší napříč obory vždy spolupracují a pak mohou vznikat nepopiratelné křesťansko - demokratické hodnoty.

Spojení se stavební firmou IDOS Praha je prvním doloženým případem, odkud do pokladny Kalouskovy rodiny tečou peníze. K 500 tisícům korun, které Ing. Kalousek použil ve volební kampani, tehdejší i současný poslanec a současný ministr financí říká - citace: "Byly to peníze, které dostala moje žena od pana L. Kašáka, svého tragicky zesnulého bratra. Zaplatila za to daň. Byl to dar." Konec citace.

Zdůrazňuje, že to nebyl žádný příjem, který by jeho ženě mohl plynout díky jejímu pětiprocentnímu podílu ve firmě IDOS Praha. Na otázku, proč tedy Radka Kalousková už jedenáct let sedí ve společnosti, z které nic nemá, nic v ní nedělá, Ing. Kalousek ani L. Kašák nedokázali jednoznačně odpovědět.

Citace z veřejných internetových zdrojů: "Byla u založení a už to tak zůstalo. Není jí to k ničemu, nikdy z toho neměla ani korunu, ale mě tam nevadí," říkal L. Kašák. Konec citace.

Ale moji čtenáři, já jsem ještě neskončil - a bojím se bojím - pan Ing. Kalousek na mě bude naštvaný, jejej a vlastně těch lidí kolem pana ministra co na mě bude naštvaných. Kriste pane já plácám. To jsem ale paranoidní. Jak by mohli být naštvaní, když se nic neprokázalo a já jsem křesťan a ctím presumpci neviny. Vždyť já jim vlastně dělám úžasnou službu - já říkám a to konstatuji zcela jistě - já jsem teď posloužil dobré křesťanské věci - všem jsem ukázal jak presumpce neviny chrání nevinné, takové, jako je třeba pan ministr financí Ing. Kalousek. Na presumpci neviny jsou totiž teorie, spekulace, nebo podobné výmysly krátké. A to si zapiště za uši. A volte vždy jen pana Ing. Kalouska. Má krásné oči, je nejchytřejší a je nejpoctivější a umí to s penězi - no přeci proto je ministr financí - vy - pro vás, kteří jste trochu pomalejší v uvažování!

Uvedu citaci opět z veřejných internetových zdrojů: Koncem roku 1996 schválila Klausova vláda prodej komplexu kasárenských budov na pražském náměstí Republiky firmě EPF ( Euro-Property Fund ) za padesát milionů marek, tedy v tehdejším kurzu za zhruba devět set milionů korun. Smlouvu o prodeji podepsal v květnu 1997 za ministerstvo obrany tehdejší náměstek Ing. Kalousek s tím, že kasárna armáda vyklidí do konce roku. V případě průtahů se ministerstvo ve smlouvě zavázalo vyplatit firmě vysoké penále. Podle policie měla smlouva dvě zásadní vady. Ing. Kalousek se pro experty nepochopitelně a pro stát nevýhodně zavázal (kromě smlouvy i osobním dopisem), že za jakékoli problémy či škody spojené s prodejem přebírá odpovědnost ministerstvo obrany. Navíc ve smlouvě chyběla zmínka, že v kasárnách sídlí také Akademie věd a že ministerstvo nedokáže vědce včas vystěhovat. Společnost EPF ( Euro-Property Fund ), která v komplexu vybudovala obří nákupní středisko, složila zálohu tři miliony marek a v září 1997 se stala vlastníkem kasáren. Druhou splátku, jejíž výši ministerstvo i společnost tají, předala firma později a nějak se úplně neví kdy - toto je spekulace - s tím datem. Průtahům se splátkami se ale nelze příliš divit: Ing. Kalousek odešel z ministerstva obrany v lednu 1998, akademie se vystěhovala až za rok a půl poté a armáda budovu majitelům předala až v červnu 2000. Dva a půl roku zpoždění oproti termínu uvedenému ve smlouvě stálo ministerstvo na penále skoro osm set milionů korun. Konec citace.

To však nebyla jediná suma, která se měla na základě špatně vypracované smlouvy zaplatit. ( prý špatně, teorie, spekulace, jen se to všude takhle schválně píše, aby všichni uškodili panu ministru financí Ing. Kalouskovi, že smlouva byla špatně vypracovaná je má hloupá spekulace a přihlouplá teorie, víte proč? Protože pan ministr financí umí dělat jenom vynikající smlouvy, tak se opovažte někdo tento odstavec kritizovat a neberte do úst jméno Kalousek nadarmo, protože ten vše umí podstatně lépe než my a to, že spekuluji, je jen má přiblblá záliba ve spekulaci )

A jelikož jsem spekulativní teoretik, tak Vám ještě řeknu další domněnku. Opět citace z veřejných zdrojů na internetu: EPF koncem roku 1997 uzavřela smlouvu o podílu na proměně kasáren v obchodní centrum s lichtenštejnskou firmou REIT ( Real Estate Investment ). A kvůli nepředaným objektům společnost nedokázala tuto smlouvu dodržet. Lichtenštejnci podali na EPF žalobu u pařížské arbitráže a ta jim přiřkla náhradu ve výši bezmála půl miliardy korun. Konec citace.

No a teď považte - snad si nemůže nikdo myslet, že by za tohle mohl pan Ing. Kalousek - vždyť ten spravuje naše finance nyní na ministerstvu financí - vždyť je to nejlepší makroekonom vůbec, stejně jako svého času byla firma IDOS Praha nejlepší stavební firmou na světě, takže bacha - tady si uvědomte čistě spekulativně, že máme skutečně světového makroekonoma v Čechách!!!

Budu dále citovat veřejné zdroje: Společnost EPF samozřejmě o stejnou sumu zažalovala ministerstvo obrany a podle právníků to bylo dopředu jasné: dojde-li k soudu, bude ministerstvo platit. Konec citace.

No a já jsem někde na internetu četl toto, cituji:
Pak stačí jednoduché počty - ministerstvo by na pokutách a náhradách škod zaplatilo firmě EPF o čtyři stovky milionů více, než mělo dostat za prodej komplexu. Tedy opravdu dobrý obchod. Kdo způsobí tak vysokou škodu, může být potrestán až dvanácti lety vězení. Nicméně ministerstvo tvrdí, že mu žádná škoda způsobena nebyla. Loni v březnu si pak policie pozvala signatáře smlouvy Ing. Kalouska k vysvětlení, proč podepsal nevýhodnou smlouvu, a potom se nic nedělo. Detektivové čekali na výsledek jednání mezi ministerstvem a poškozenou firmou. Schůzka se konala v květnu a od té doby září spokojeností i lidé z EPF. "Dohodli jsme se," říká stručně na otázku po náhradách zástupkyně EPF Hana Dermotová - Všechno je v pořádku. Konec citátu.

Takže - nic se nestalo, vše v pořádku, komplex funguje a peníze jsou na svých místech, všichni jsou spokojeni a je to další důkaz, abyste všichni byli šťastni, jaký makroekonom sedí a velí financím ČR - já osobně jsem šťastný, protože konečně jsem poznal člověka, který vymyslí záležitosti, které by nesvedl Albert Einstein se Sigmundem Freudem dohromady. Ale tohle je spekulace - protože přeci jen - byl bych trochu neobjektivní - ač spekulativní teoretik, kdybych Vás na tomto příkladu chtěl přesvědčit, že Kalousek je lepší matematik než byl Einstein. Nebo ne? Co? Jak to vidíte?

A teď něco teoreticky spekulativního o zatvrzelosti: Cituji:
"Ano, dohodli jsme se. Ale podrobnosti neznám, do dvou dnů je zjistím a můžete se setkat i s člověkem, který nynější dohodu vypracoval. Konec citátu.

Citát pokračuje: Bohužel magistr Šijanovský má dovolenou a je jediný, kdo zná podrobnosti omluvil se dotyčný po dvou dnech. Konec citace.

A víte kdo to řekl - objasním tu spekulativní zatvrzelost - ministr obrany Tvrdík.

Poslanec a ministr financí Ing. Kalousek na otázku, jestli ví něco o dohodě a jaká je jeho role v transakci, odpovídá zarytým, cituji: "nic vám neřeknu".

Skutečně křesťanské způsoby. Představte si pane Ing. Kalousku, že přijdete třeba v Bechyni do kostela a zeptáte se kněze: Existuje Bůh pane faráři? A odpověď kněžího? "nic vám neřeknu". Z toho plyne jedno pane Kalousku - je to člověk na správném místě...

No není úžasný ten pan ministr - to mě fascinuje, já teď všem začnu říkat - "nic Vám neřeknu".


 

Blíží se předsednictví naší republiky v EU.

Varování teoretika Goslenského: hlavně ať nezačnou právě v této době padat kostlivci ze skříní.

Právě jistou nevýhodou předsednictví je - že ať už chceme, nebo nikoliv - Štrasburg i Řím jsou blíže....

pokračování citací z veřejných zdrojů: Respekt má k dispozici návrh dohody, podle něj měla firma EPF zaplatit druhou splátku, firma nezaplatila, protože v tu dobu jí ministerstvo obrany dlužilo více než EPF ministerstvu. Ministerstvo obrany vyčíslilo penále z "prodlení druhé splátky" na šedesát tři milionů korun. Firma EPF se zavázala, že ministerstvu promine osmisetmilionové penále za pozdně odevzdaný objekt a ze skoro půlmiliardové částky, kterou musí zaplatit firmě REIT, bude požadovat jako náhradu po ministerstvu jen šedesát tři milionů korun. Obě částky se vyruší a všechno bude jako na počátku v roce 1997. Zůstává ale jedna otázka. Jak je možné, že se obchodníci jen tak vzdávají více než miliardy korun? Euro-Property Fund je vlastněn zcela neznámou rakouskou firmou CS-Beteiligungen. Její jednatel Werner Ebm říká, že odpoví jen na mailové otázky. Kdo vlastně za firmou CS-B stojí a proč se majitelé vzdali tolika peněz? Zaplatí za pražská kasárna opravdu slíbených osm set milionů, nebo se cena v tajné dohodě změnila? "Myslím, že Česká republika dostala skvělou cenu. My chceme do projektu investovat prostřednictvím Evropské rozvojové banky a firmy Immofinanz AG pět miliard korun. Věříme, že náš projekt budou Pražané akceptovat. Konec citátu.

A teď Vám k tomu Respektu něco řeknu já - jsou pěkně nezodpovědní, ti pisálci v Respektu, vždyť je to knížecí tiskovina - tedy z části - z části vlastněna panem knížetem Schwarzenbergem a on teď sedí v jedné vládě s člověkem určitě srovnatelným s Einsteinem, ale pár let před tím se snaží takhle hnusně očernit svého kolegu na ministerstvu financí Ing. Kalouska. No pane kníže, to je morálka. Ale jen samozřejmě spekuluji, protože já na fakta nemám mozkové závity, jako třeba Vy pane kníže, nebo Vy pane Ing. Kalousku. Měli byste mi napsat dopis, že mě litujete, že neumím říct fakta a vysvětlit, že to je proto, že žádná fakta nejsou a že pan Ing. Kalousek je křišťálově čistý, stejně jako pan ex-premiér Gross, jemuž na křišťálovosti přistál rudě a růžově zabarvený nevěstinec. A jak to tehdy pana Ing. Kalouska pobouřilo v parlamentu - jaký plamenný projev. Tady bych zase pana Ing. Kalouska přirovnal snad jen k Cicerovi. No - a teď pane kníže máte výčitky svědomí a musíte si zchladit žáhu na současném předsedovi KDU-ČSL Čunkovi. Já bych se nerad dotkl Vašeho věku a Vaší bystrosti, ale skoro všichni zaregistrovali, že pánové Čunek a Kalousek se ve svých funkcích prostřídali. Tak jenom spekulace - zkuste zateoretizovat a řekněte si presumpce jako presumpce, předseda, jako předseda, homosexuál, jako heterosexuál - jeéééé - teď jsem ujel, vždyť Vy jste vlastně hlasoval proto, aby homosexuální páry mohly na radnici - no Vy jste pane kníže úplný lidumil - je vidět, že monarchiální výchova dokázala obsáhnout vše. Skutečně velice prozíravé. Mimochodem - že odbočím od pana symbolického Einsteina ( rozuměj Kalousek ) - co na Váš názor na homosexualitu říkali ve Vašem milovaném katolicky orientovaném Rakousku - chválil Vás pan farář, jaký jste skvělý demokrat?! Vidíte to, všichni, co to čtete - já pořád vypouštím nějaké teorie, spekulace a blbosti. Vždyť je to kruci kníže pán - přeci já plebejec nebudu kázat morálku - natož křesťansko - demokratickou!!!! Omlouvám se pane kníže - prostě spekulant teorií viděného vždy vidí teorii jako fakt, a spekulaci jako názor. Ale dohromady je to nesmyslná věta, že? Jeden fakt Vám, ale pane kníže řeknu - hlavně ať Vám nezhasne fajfka - to by byl průšvih, protože není nic horšího, když uprostřed lesa zhasne fajfka a sirka leží třeba na stole na Orlíku - říkám Vám jako lékař amatér - v žádném případě nezrychlit krok - uklidnit se a jen si představovat vůni tabáku a stoupající dým. Případně si zopakovat nějakou tu blbou knihu "Svět jako vůle a představa" - nebo jak se to jmenuje - napsal to nějaký Schop, nebo co Schopný filosof, ale už zase spekuluji - byl to Schopenhauer. Ale kruci pane kníže - nebyl to náhodou Nietzsche?...

Tak po troše odlehčení s knížetem a jeho dýmkou a jeho presumpcemi vraťme se k mé fixní ideji a tou je spekulační teorie o nefaktických možnostech, jež svou domněnkovou povahou jsou, byly a budou zastaveny!

Zase začnu citací někde z internetu ( jen uvedu, že autory těchto citací z internetu neuvádím proto, jelikož věci staví před zrcadlo pravdy a já chodím v bludišti, kde vše vypadá jinak - tedy - bezpečnost nadevše.) Citace: "Šel jsem po nich jako slepice po flusu, ale nakonec se ukázalo, že je vše v pořádku." Těmito mnoho let starými slovy komentoval tehdejší lidovecký náměstek ministra obrany Miroslav Kalousek počátky svých vztahů s Richardem Hávou a "jeho" zbrojařskou firmou Zenit. Původní údajní nepřátelé, jsou velcí přátelé - spojuje je víc než jen obchodně-úřední vztahy ve zbrojním byznysu. HN zjistily, že podnikatel Háva financoval luxusní nemovitost v Praze, v níž se později zabydlela rodina lidoveckého politika a která je nyní oficiálně napsána na Kalouskovu ženu. Mezi tímto odhalením a počátkem příběhu Kalousek - Háva vede dlouhá cesta. Podezřeními o propojení vlivného státního úředníka a později politika a podnikatelskými záměry jednoho z nejbohatších mužů v zemi je přehrazena hned na několika místech. Vyšetřování však dosud vždy vyznělo do ztracena. Konec citátu.

Můj komentář - prostě novinář je závistivý a chce najít něco i tam, kde ani smrt nebere. On se prostě pan Háva zachová tak šlechetně a dá byt paní Kalouskové a nějaký buranský novinář to spojuje jako korupční kauzu a hned říká - že to je rozpor zájmů, že to vlastně dal Kalouskovi. Ale to tedy novináříčku pěkně lžeš - protože to nedal panu Ing. Kalouskovi, ale ženě pana Kalouska a to je rozdíl.
 

Nevadí, začneme zase citátem, který lze volně přečíst na internetu, cituji: Miroslav Kalousek se přátelstvím s Richardem Hávou nikdy netajil. Tvrdil ale, že z něj pro Hávu - roky jednu z nejvlivnějších postav českého zbrojařského byznysu - neplynou žádné výhody. "Ano, pan Háva patří k mým dobrým známým. Obávám se ale, že pro jeho obchody bylo naše přátelství spíše na škodu." konec citátu, jenž byl řečen časopisu Týden.

Já Vám to musím vysvětlit - jasně, že to bylo na škodu, protože pan ministr financí létat vrtulníkem dle všeho neumí a pan Háva se bál, že jelikož jsou přátelé, tak v nich bude chtít pan ministr létat a že je všechny rozfláká. To je fakt! To snad uznáte všichni - tak nevím, proč zrovna tady je někdo podezírá. Lidi jsou prostě tupí - je přeci jasný, že když vím, že jsou někde vrtulníky a můj sen je letět vrtulníkem, tak je to pro oba nevýhodné - Pro pana Hávu v tom smyslu, že mu je zlikviduje a pana ministra, pokud létat neumí, tak by se mohl závažně zranit. Takže konečně se mě podařil jeden fakt.

Dost legrace a budeme pokračovat v citátech volně dostupných na internetu, cituji: Z archívu novin a časopisů nicméně vyplývá, že si Richard Háva a "jeho" firmy nemohou na dobu Kalouskova působení na obraně stěžovat - za pět let, co měl ekonomiku na Ministerstvu obrany na starost právě současný šéf lidovců, Hávovy společnosti získaly hned několik velkých zakázek. Nad některými z nich později Kalouskovi političtí rivalové a nástupci na ministerstvu rozprostřeli pochyby, případy začala vyšetřovat i policie. Například jeden z prvních obchodů armády a Hávovy firmy Zenit, výměnnou transakci, při které česká armáda směnila deset superstíhaček MIG-29 za polské vrtulníky Sokol. Společnost Zenit ( pan Háva ) tento barterový obchod s Polskem zprostředkovala. Tehdejší a nikdy nedementované odhady médií hovořily o tom, že Zenit za své angažmá inkasoval provizi přes 50 miliónů korun. Až po letech - během povodní v roce 1997 - politici oznámili, že transakce byla nevýhodná. Vrtulníky nebyly vybaveny navigačním systémem a nemohly se podílet na záchranných pracích při povodních. Ten obchod se jeví jako velmi nevýhodný, prohlásil v září 1997 tehdejší poslanec ČSSD Jaroslav Bašta. Háva i Kalousek tehdejší pochyby odmítli. Konec citace.

Doslova je na intrenetu tato citace: "V žádném případě nám nepomohla známost s Kalouskem," prohlásil Háva. Konec citace.

Z toho plyne, že pan Háva je neobyčejně inteligentní člověk, jelikož každému dojde, že správný vrtulník má létat ve dne a ne v noci - budit klidně spící občany a to je přeci chválihodné?! Nebo mě zase máte za spekulanta a teoretika? A k čemu navigační systém ve dne, když svítí slunce a kompas mám na ruce. Prostě úplné nesmysly a záměrné napadání lidí, kteří makají na ekonomice této země.

No a teď Vám názorně předvedu situaci, kdy je euroskepticismus na místě. Zde budu citovat pana Tvrdíka, zdroje knížecího Respektu a vyšetřovatele Martina Hádka, cituji opět vše snadno dostupné na internetu: Těsná spolupráce armády s Hávou skončila po Kalouskově odchodu z ministerstva. Nový ministr Jaroslav Tvrdík tehdy podle Respektu zjistil, že Hávova firma prodala armádě za 80 miliónů korun nepoužitelné rakety a slíbil, že s ní přestane obchodovat. Transakci s raketami vyšetřovala policie a stejně jako ve všech ostatních kauzách, kde figurovalo jméno náměstka ministra obrany Ing. Kalouska, případ skončil zastavením. Konec citace.

Vyšetřovatel Martin Hádek prý Respektu sdělil toto, cituji: "Sice byl spáchán trestný čin, ale ne na území České republiky, takže se věc odkládá", konec citace.

A jelikož chci kromě mých spekulací, dohadů, vodníků v rybnících jižních Čech a víl, které rády skryjí tvář současného ministra financí ve svých šatech utkaných z mlhy, kdy ani při puštění silných světel proti mlze nevidíte "krásné modré oči Kalouskovi", nezbývá mi nic jiného, než znovu použít citaci, která jest rovněž běžně dostupná na internetu. Chápejte - literární spekulatér, profesionální domněnkář milující poměnky ( no proč asi milý čtenáři - je to pro symbol modrých očí Kalouskových ) a teoretik, který splétá teorie vždy pouze z mechu a kapradí nemůže říci svůj názor, neboť vždy upřednostní fakt - který se na internetu vyskytuje jako veřejná informace - a právě ten pravý literární spekulatér je tak domýšlivý, že si myslí, že když něco odcituje, stává se to faktem. No nejsem já blázen pane ministře Ing. Kalousku? Tedy cituji internetový zdroj: Unijní zpráva - otazníků kolem tandemu Kalousek-Háva si později, v době, kdy se Česko připravovalo na členství, začali všímat i zástupci Evropské unie v Praze. Týdeník Euro citoval z interní zprávy pražské pobočky komise, která upozorňovala, že v té době už vlivný šéf poslaneckého rozpočtového výboru Ing. Kalousek dosud pozadí některých transakcí na ministerstvu obrany dostatečně nevysvětlil. Firma Zenit Richarda Hávy později dostávala až čtyři procenta ze všech ministerských objednávek. Všechny kontrakty byly podepsány Ing. Kalouskem a provize Zenitu byly značně vysoké, stojí podle Eura v unijní zprávě. Konec citátu.

Nevím co tato zpráva Evropské komise myslí pojmem pozadí - no pozadí, jsou přeci hýždě - a já neznám člověka, který by je chtěl dostatečně rozkrýt - snad jen v nějakých intimních přiležitostech a s intimními přáteli - všimněte si jak je ten unijní útok podlý - chtěl by vidět pozadí pana ministra financí Ing. Kalouska. A to, že nevysvětlil transakce v otázkách svých hýždí ( pozadí ) - no tak se nezlobte, ale to už ta komise přehnala. Tady zase vidíte, jak je pan Ing. Kalousek čistý - prostě ani skvrnka podezření a oni útočí na tak intimní partie, jako je právě ministrovo pozadí. Vidíte jak je ten euroskepticismus pana Klause na místě?

Dál bych pokračoval třebas tím, že bych nazval pokračování části mých spekulativních a nefaktických úvah - Vstříc k lihu, zamířit a k němu! Musím Vám říci, že s lihem je to v případě Ing. Kalouska na výbornou. S ním to umí - co on všechno umí namixovat a vypít a s jakou chutí. Jak jeho chůze vždy vykazuje perfektní znaky tzv. lihovarníkova kroku. Nu - radost pohledět. To je sympatické. Tím dává jasně najevo, že není tvořen pouze z lihu, ale co hlavně - je člověkem z lidu!

Ale dost legrace a opět půjdeme k citátům, které jsou faktické vždy a to i v případě, jedná-li se v tomto faktickém citátu o spekulaci, jelikož citát sám o sobě vždy ve filosoficko - psychologické rovině vykazuje silnou přítomnost faktu, jelikož citát cituje vyřčené, tudíž v té chvíli faktické. Cituji internetový zdroj: Kalouskův vztah s podnikatelem Richardem Hávou přetrval i po jeho odchodu z ministerstva obrany. Kromě přátelství jejich jména dál svádí dohromady i obchodní transakce závislé na politických rozhodnutích. Jména Háva a Kalousek se objevila například v souvislosti s debatou o výrobě biolihu. V dnes již neexistujícím Omnipolu, kde byl Richard Háva šéfem dozorčí rady, usilovali o to, aby se mohli zapojit do výstavby lihovarů. Týdeník Euro napsal, že v podpoře výroby bioetanolu se osobně dlouhodobě angažuje Ing. Miroslav Kalousek. Skutečnost, že vše podstatné se dnes odehrává v režii jeho stranického kolegy Ambrozka, nahrává dalším spekulacím. Konec citace.

Takže nejen já, ale i týdeník Euro je vlastně literární spekulant....

Citace z dostupných veřejných zdrojů pokračuje:
I na toto poslední podezření Ing. Miroslav Kalousek reaguje větou, kterou pro komentář o svém vztahu oba muži používají už roky: Doslova řekl: "Nic takového za tím není. KDU-ČSL dlouhodobě podporuje programy na podporu nepotravinářské produkce. Kdo se snaží vymyslet účelové konstrukce, vymyslí je vždycky." Konec citace.

Do všech těchto spekulací a teorií vložím pro změnu jednu otázku, Vám milí čtenáři a týká se pana Ing. Kalouska ( mokroekonoma einsteinovského typu ) Ing. Miroslav Kalousek kariéru odstartoval na ministerstvu obrany, kde byl v letech 1993 - 1997 náměstkem pro ekonomiku. Kvůli veřejným zakázkám v armádě čelil kritice politiků. Byl předsedou rozpočtového výboru Parlamentu ČR a nyní je ministrem financí ČR. Čelil doslova desítkám podezření, spekulací i mediálním obviněním - porušení zákona mu nikdo dodnes neprokázal.

Tak - občané a tohle je návod pro Vás - pamatujete - to je zase můj citát, jež jsem vyvodil z této stati. ..." může se všechno, ale nesmí se na to přijít..." A to není žádná spekulace, to je fakt - ovšem pozor pane ministře Ing Kalousku - je to pouze teoretický fakt...

 

..."to co se zdá být již zapomenuto vždy vychází z hlubin pouze v případě, že Bůh na to nezapomenul - zatím nemá důvod odpustit... "( Spinosa )

Kdo přijde do dnešní politiky a začne dělat pořádek, najde se někdo, nebo strach obkružuje i inteligentní a odvážné lidi?

JE OHROMNÁ LEGRACE JAK VŠICHNI DĚLAJÍ, ŽE SE JICH TO NETÝKÁ, VLÁDA I ZÁKONODÁRCI..... ( Karl Raimund Popper )

Myslíte, že tyto dva citáty se hodí i pro naši politiku?

Uprostřed tohoto textu se zamyslete - není těch kauz, spekulací, teorií, domněnek, nařčení už nějak moc. Co myslíte dalo by se říci, že tato formulace by mohla z matematicko-psychologického hlediska platit a ptám se Vás občané a ptám se i Vás vrchní makroekonome ČR. Představte si tuto rovnici a samozřejmě zcela hypoteticky, protože spočítat se to nedá, jenom to dělá nepořádek a vykazuje ošklivé barvy - proč sem tahám barvy - tady mě napovídá jeden skřítek a říká: cituji:...je to přeci "černoprdelník" ( nene, tos přehnal skřítku, to tě musím opravit, když tak černopozadník - to je slušné - promiňte za vulgaritu pane ministře Ing. Kalousku mého malého skřítka ), tak je kolem něho samá černá barva.Konec citace. No promiň skřítku, ale k těmto spekulacím se já tedy nepřidám a vypadni ty potvoro, ty si vůbec nevážíš ministra financí Ing. Miroslava Kalouska, člověka, kterého skryjí i víly z jižních Čech, jak má světlé andělské roucho vždy při sobě... Ale pane ministře, snad byste se neurazil, to je jenom legrace.

A opět nastává čas citací. Tentokrát můžeme uvést třeba i zdroj. Je jím Respekt. Respekt respektovaného pana ministerského knížete pana Karla Schwarzenberga, který tak stojí ve sporu s panem Jiřím Čunkem a vůbec se neptá na jiného člověka - a to by měl, protože z čistě anatomické podstaty člověka je pan Ing. Kalousek o několik centimetrů vyšší... Tedy k citaci: Zbrojaři spolkli zbrojaře, BAE Systems drží nitky dál, celkem nenápadně a takřka bez povšimnutí den před jedním Štědrým večerem odhlasovala valná hromada největšího tuzemského obchodníka se zbraněmi Omnipol svůj zánik. Nástupcem se stal jeho dosavadní většinový akcionář Omnyx. Na první pohled žádná zvláštní věc: podobných fúzí v Česku probíhají každý rok desítky. Pohled pod slupku obou firem ale prozrazuje rozdíl. Z jejich obchodů se dá vyčíst, že zánik firmy má skrýt řadu transakcí, při nichž daňoví poplatníci i zbylí akcionáři Omnipolu přišli o téměř miliardu korun. Konec citace.

Můj komentář? Vy z toho Respektu jste podlí a hnusní, protože neuznáváte Vánoce. A na Vánoce se dávají přeci dárky a Vy to tady melete jako nějakou kauzu. A sami vidíte, že se jedná o Omnipol a nikoliv o ctihodně věřícího současného ministra financí Ing. Kalouska. Takže - příště si rozmyslete co napíšete... Vánoce jsou Vánoce a to má být svaté pro každého - i pro investigativce a nebo, že by investigativec nikdy nespal? Ani o vánocích? Ty spekulace rostou a rostou.
 

Citace z veřejně dostupných internetových textů, ale v této citaci Vás prosím o trpělivost, jelikož je delší a nechci do ni zasahovat opět mou již starou dobrou spekulativní literární metodou, která nic nevyvrací, ale pozor - ani nepotvrzuje- a v tom je spekulace vynikající. Taky se ptáte, kde ta fakta jsou? Nu - ale k té delší citaci z veřejného internetového zdroje:V případu nejde jen o zánik nějaké soukromé firmy. Omnipol se zásadně podílí na desítkách státních zakázek a je českým zástupcem řady zahraničních zbrojních firem, dodávajících vojenský materiál pro armádu. Většinu obchodů, které pro ni v Česku dojednal Ing. Kalousek, provází podezření o korupci. Jen namátkou - modernizace tanků, výměny českých stíhaček za polské vrtulníky, nákup stíhaček gripen. Omnipol si jako českého zástupce najala také jedna z největších zbrojních firem světa, britská BAE Systems. Tuzemských kontaktů Omnipolu, dnes Omnyxu, si Britové váží natolik, že investovali čtvrt miliardy korun, aby jej zachránili před krachem. Ale začněme popořádku. Celá porevoluční historie někdejšího monopolního vývozce zbraní z totalitního Československa je provázena finančními a účetními triky a úzkým provázáním s představiteli politické moci. Obojí drželo Omnipol nad vodou. Způsob, jak Omnyx k Omnipolu přišel, je klasickou ukázkou metod české privatizace poloviny devadesátých let. Většinový balík Omnipolu nejprve v roce 1993 koupil jiný exkomunistický mastodont - Chemapol, šéfovaný bývalým agentem StB a po listopadu obletovaným přítelem nejvýše postavených politiků Václavem Junkem. Miliardu korun na nákup si Chemapol půjčil od Investiční a poštovní banky, z úvěru však vrátil jen dvě stě milionů. Zbytek dluhu převedl účetní fintou na samotný Omnipol a ten, zadlužený, postoupil v roce 1997 své tehdejší dceřiné firmě Omnyx. Je nutné dodat, že ve statutárních orgánech Omnyxu i Omnipolu byli prakticky titíž lidé. Richard Háva, Jozef Piga, Michal Hon, Ivan Hejl. Omnipol nikdy úvěr poskytnutý IPB nesplatil. Neplatičská firma přesto s klidem v roce 1998 poskytla svému hlavnímu akcionáři Omnyxu velkorysou půjčku 600 milionů korun. Půjčka se uskutečnila přesto, že transfer dostal Omnipol do finančních potíží, které se řešily další firemní půjčkou 300 milionů korun, tentokrát od Union banky. Omnyx pak půjčku Omnipolu vracel opět klasicky: nikoli v penězích, ale účetními triky a podivnými poradenskými službami. Například za rady, jak vymoci pohledávky, které má Omnipol z dob komunismu v Iráku či Nigérii, si Omnyx podle přílohy účetní závěrky - tedy veřejně dostupných dokumentů - umazal ze svého dluhu předloni 25 milionů korun (ani jednu z pohledávek ale Omnipol nevymohl). Dalších třináct milionů získal ve stejném roce za "konzultaci", jak získat vysokou půjčku u zahraničních bank (půjčku Omnipol podle dokumentů nikdy nedostal). Omnyx také tuneloval Omnipol vzájemnými obchody: například v prosinci 2001 prodal Omnipolu 40 tisíc akcií Poličských strojíren po 835 korunách za kus a vydělal na tom 30 milionů, protože na burze se v té době prodávaly za necelou desetinu. Velké finále nastalo den před Štědrým večerem: Omnyx svolal valnou hromadu Omnipolu a oznámil přítomným, že společnost ruší a přebírá její veškerý majetek. To neznamená nic jiného, než že Omnyx nebude nucen splatit dceřiné firmě dluh, z jehož původních 600 milionů zůstala přes všechny triky ještě zhruba půlmiliarda. Jen se musí vypořádat s ostatními akcionáři, kterých v Omnipolu bylo zhruba deset procent, a zaplatit jim jejich podíl na majetku společnosti. Ale Omnyx i zde použil trik, aby nemusel platit příliš: přestože podle účetní uzávěrky připadá na jednu akcii Omnipolu majetek za téměř 1200 korun, Omnyx nabídl akcionářům necelou třetinu. Takhle ji totiž šéfům Omnyxu ohodnotil jimi objednaný znalec. Drobní akcionáři už podali na ocenění akcií i průběh valné hromady žalobu. Konec citace

Spekulativní otázka, bohapustá teorie z mých úst vyražena do tohoto textu. Jak má občan brát tyto informace. Jsou to fakta, bludy, snaha někoho diskreditovat. Snaha něco ukázat a skrýt jiné, třeba závažnější. Ale fuj!!! Teď jsem moc zvážněl. Úplně jsem opomenul, že bylo před Štědrým dnem. A to se všichni chováme jinak, chceme obdarovat, chceme odpouštět a odpuštění a zároveň krásný dar může být i odpuštění dluhu. Takže časopise Respekte - co si to dovolujete takto opovrhovat Vánocemi. Co jste dosáhli, jen jste něco napsali a nic z toho. Tady sami vidíte, že jelikož pan Ing. Kalousek je křesťanský politik, musel by nutně o Vánocích zasáhnout a říci, tak toto jsou dary pekelné, nikoliv Boží, můj drahý Richarde Hávo, příteli, který máš ze mě jenom a jenom problémy. To proč tak pan Ing. Kalousek neučinil, nevím. Jsem totiž pouze teoretik, spekulant a vytahuji staré a špatně vyprané prádlo. A teď podle kodexu katolického - styď se Jane Goslenský, takhle soudit druhé, vždyť bys pak Božím soudem mohl být souzen též.

Ale co mě nejde do mé spekulantistické hlavy je to, že Respekt, který je pouze protažením jména Schwarzenberg - měl by se totiž jmenovat Respektus Schwarzenbergus - a pan Schwarzenberg se zajímá o Jiřího Čunka a říká - buď já, nebo on. Ale proč se nezajímá o svého současného kolegu Ing. Kalouska, ministra financí - tady resolutně a tvrdě hájí presumpci neviny - vždyť tyto stránky říkají jen spekulace, fakta chybí. Takže prostě - pane ministře Scwarzenbergu - nějak té Vaší hlavě přestávám rozumět - Váš Respekt jde tvrdě po Vašem kolegovi a Vy si spolu podáváte ruce a kamery Vás zachycují, jak si povídáte a neříkáte Vaše oblíbené - já, nebo on. Proč?

Ale - my jsme ale všichni tupci - i já, i vy čtenáři, vždyť to je jasné!!! Přeci všichni víme, jak pan ministr Schwarzenberg miluje fajfky. A pan ministr Ing. Kalousek je makroeinstein, tak prostě zašel k Bakerům a koupil krásné fajfky. A to jak pan Schwarzenberg uviděl, tak si musel říci - no to musí být hodný člověk, takové krásné dýmky mi koupil. A já jsem ve své tiskovině tak moc jej haněl.

Tedy rada - pane Jiří Čunku - kupte alespoň pět krásných fajfek, předejte je panu Schwarzenbergovi a řekněte - já, nebo fajfky? A odpověď je jasná. No přeci fajfky!!!

Vidíte to. A zase ty moje spekulace, domněnky a nefakta. Co když je to tak, že po operaci srdce, nebude smět pan ministr Schwarzenberg kouřit fajfku. No - a jsme tam, kde jsme byli - zase - já, nebo on - ovšem - pokud se bude moci ministr zahraničí ze zdravotních důvodů vrátit do úřadu. To je mi zarputilost pane ministře zahraničí - jen aby Vás ta touha vyhrát neskolila. Nebyl byste první, ani poslední...

Vsuvka: V době, kdy byl předsedou KDU-ČSL Ing. Kalousek, rozhodl se využít svůj ohromně potenciální morální kredit, jelikož je chudák obětí samých spekulací a řekl si - ten Gross, to se mi nelíbí, teď ukážu lidem, jak se dělá demokracie v praxi. Ale pochopit se to dá - Pan Gross se kamarádí s paní Barkovou, která je odbornice na profesionální nevěstince a to přeci křesťanský politik, jenž je bez "špetky podezření" musí vyřešit - a světe div se, on ho skutečně sundal, položil na misku vah Grosse a sebe a vzhledem k tomu, že je větší a těžší, tak se samozřejmě zcela demokraticky ukázalo, že měl pravdu. ( Jen pro upřesnění - není to žádná ochrana Grosse ). Ale vzpomeňme na jednu věc s touto kauzou - začala ji jemná politička paní Němcová, místopředsedkyně ODS. Jsem přesvědčen, že díky svému kreditu na to měla určitě tzv. mandát. Ale pan Ing. Kalousek se do toho pustil tak vehementně, že veškerou pozornost strhl na sebe. A mohlo by to pro Vás milí čtenáři vypadat tak, že chtěl získat mediální slávu.

Cítím, že je čas vrátit se k citacím, veřejně dostupných na internetu:
V roce 1994 uzavřel Kalousek smlouvu s firmou Anex-Cirus Jiřího Andrlíka na dodávku 2310 kusů padáků pro českou armádu. Jak se později během soudního řízení zjistilo, firma nebyla v době uzavření smlouvy ještě ani zapsána v obchodním rejstříku. Zkrátka to nestihla, zakázka byla přidělena bleskově. S padáky neměla Anex-Cirus samozřejmě žádné zkušenosti, její padáky byly nekvalitní a při pokusných seskocích zahynuli nevinní vojáci. Na veřejnost proniklo jediné jméno - Roman Prinich, a to jen díky tomu, že se jeho rodina razantně a soudně domáhala odškodnění a potrestání viníků. Na rukách pana Kalouska, bývalého ředitele odboru nákupu materiálu ministerstva plukovníka Josefa Fabiána a člena ministerské komise, která vybírala dodavatele padáků, plukovníka Rudolfa Zapletala (mimochodem, oba později pracovali právě pro firmu Anex-Cirus), ulpěla krev. Když se informace o kvalitě padáků od firmy Anex-Cirus dostaly na veřejnost, podala firma na ministerstvo obrany trestní oznámení a začala se soudit o úhradu stovek milionů korun. Smlouva byla však uzavřena velmi dobře. Konečná cena nebyla přesně stanovena a ministerstvo se jí později v letech 1998 - 1999 snažilo několikrát neúspěšně vypovědět. Soud však vzhledem ke znění smlouvy nařídil odebrat ministerstvu další nefunkční padáky za 114 milionů korun. Celkově zaplatil stát za smrtelně nebezpečné padáky řádově stovky milionů korun. Přesné číslo ministerstvo tají. Konec citace.

Pro přesnost chci dodat - citace se nerovná faktu, citace je pouze sdělením faktu, jenž byl veřejně publikován a samozřejmě ve svobodné zemi se může pan Ing. Kalousek ke všemu vyjádřit a faktickou citaci vyvrátit jako spekulaci. Pokud je tomu tak, že je pan Ing. Kalousek zcela nevinen, jsem přesvědčen, že jako člen vlády a slušný člověk nenechá tento můj text být, aby se očistil od mých pustých spekulací, teorií, domněnek a faktických veřejných citátů. Pokud tak neučiní a nechá to tzv. být s tím, že pan Goslenský je zřejmě chorý muž a lituje ho, tak si čtenář jistě konečně udělá obraz o tom, kde je hranice spekulantismu a faktu. Otázkou ale zůstává jedno - nemá náhodou ten Goslenský někoho, kdo má fanatický zájem na tom, aby se spravedlnost vyjevila ve své podobě - co když je ten někdo tady, nebo ve Štrasburgu, nebo nedej Bože v Římě. Kdopak nám vyvrátí, že toto je spekulace, nebo fakt, kdopak. To už nebude ani "makroeinstein", protože a sice - neví to. A pokud to co jsem zde napsal není teorie, ale fakt?.....

Vrátím se k citaci navazující na problematiku Anex - Cirus, cituji veřejný zdroj: V roce 1994 uzavřel Ing. Kalousek smlouvu s firmou Anex-Cirus Jiřího Andrlíka na dodávku 2310 kusů padáků pro českou armádu. Jak se později během soudního řízení zjistilo, firma nebyla v době uzavření smlouvy ještě ani zapsána v obchodním rejstříku. Zkrátka to nestihla, zakázka byla přidělena bleskově. S padáky neměla Anex-Cirus samozřejmě žádné zkušenosti, její padáky byly nekvalitní a při pokusných seskocích zahynuli nevinní vojáci. Konec citace.

Já k tomu říkám toto: jelikož pan Ing. Kalousek není jen makroekonom s hlavou Einsteina, on je snad i vizionář - když uzavřel smlouvu o obchodu s firmou, která neexistovala - to si musel být velice jistý její kvalitou, viďte? Jenže - oni pana Ing. Kalouska podvedli, celý ten "cirkus", oni mu prodali padáky špatné. Co s tím - dovolím si spekulovat, že tehdy musel pan Ing. Kalousek proplakat své krásné modré oči a víly z jižních Čech jej musely utěšit. Ani nechci vědět ke kolika zpovědím musel jít, co vše musel prožít. Je mi to líto. Myslíte, že nyní spekuluji? Nevím, asi ano. Ale pane ministře financí Ing. Miroslave Kalousku jste zde v silném rozporu - makroekonem typu Einsteina a uzavře smlouvu na něco tak závažného jako je padák s firmou, která neexistuje. Takovou idiocii bych mohl udělat jen já - protože já nesporně idiot jsem, protože místo, abych kladl fakta, tak se ubírám k ubohým spekulacím, teoriím, domněnkám a odvolávám se na veřejné texty - a to z toho důvodu, protože se "bojím", abych na nějaký fakt nepřišel. To byste mě asi dal, viďte... Tedy nikoliv Vy, ale třeba někdo jiný?

Problém je jediný - co když právě toto není spekulace. Co pak? Věřte, že vyznáním hluboce křesťansko demokratický občan této země si nepřeje Váš pád. Naopak, přeji si Vaše očištění - jelikož věřím, že právě demokracie vyrůstající a uctívající principy křesťanské politické filosofie může občanům této země ukázat politickou stranu KDU-ČSL v jiném světle. A je mi strašně líto, že díky všem těmto spekulacím v souvislosti s Vámi, které jsou známy již mnoho a mnoho let má KDU-ČSL pověst strany, která jí škodí v každých volbách. Myslím, že pokud tuto stranu skutečně milujete a spojil jste s ní svůj život, tak se hrdinně očistíte od všech spekulací trvajících roky a nebo ze strany hrdinně odejdete. Vždyť by Vás jistě například modrý pták, vzhledem k Vaším modrým očím musel přijmout jako bratra, viďte? A já bych Vám to přál.


 

A nyní obraťme list a řekněme si něco o exkomunikaci. To víte křesťanská strana, velké zakázky, podezření, mediální kauzy, atd... - křesťanský politik...
 

Exkomunikace je společně s interdiktem nejtěžším trestem, jaký katolická církev zná. Každý politik v rámci spektra Křesťansko demokratických stran musí počítat s tím, že když se stane něco, co se nemá stát, může se z čista jasna zjevit tzv. "soudní inkvizitor" a to jsou hoši, to Vám řeknu.

Exkomunikovanému se zakazuje: udělovat svátosti a svátostiny, přijímat svátosti, přisluhovat při mši či jakémkoliv jiném bohoslužebném úkolu, zastávat jakýkoliv církevní úřad, službu, úkol, nebo konat úkony z moci úřední.

Rozlišuje se exkomunikace vyhlašovaná představeným a exkomunikace nastupující bez rozhodnutí představeného (tzv. automatická exkomunikace). Zatímco první forma exkomunikace se vyskytuje v případech, kde je exkomunikace jen jedním z možných trestů a vzniká teprve poté, co je uložena, druhá forma nabývá platnosti okamžitě s vykonáním daného skutku, bez ohledu na to, zda vejde ve známost, nebo zůstane zatajen.

V TOMTO KONTEXTU LZE NUTNĚ PŘIPOMENOUT, ŽE ING. KALOUSEK JE ČLENEM STRANY, PRO NÍŽ JE KŘESŤANSTVÍ VRCHNÍ ETICKÝ A MORÁLNÍ ELEMENT, TUDÍŽ JEST ZDE VLASTNĚ NEPŘÍMO PŘÍTOMNO ONO TZV. ..."Neber Božího jména nadarmo..."

A nyní má otázka nesměřuje k Vám občané, ale má otázka, samozřejmě čistě spekulativní a nesoucí parametry teologické nedovzdělanosti, směřuje ke křesťanskému kléru: je smrt i když třeba nezaviněná úmyslně, či z nevědomosti smrtelný, či velmi vážný hřích? Myslím, že křesťanství o smrtelném hříchu pojednává dosti široce - tedy velevážení kněží, excelence, Vaše eminence - ať už jste hodnostáři kléru katolického, či jste pravoslavní, evangelíci - podáte návrh na exkomunikaci, nebo to necháte ležet, jako spekulaci s tím, že pan Ing. Kalousek neměl ponětí, že by snad s těmito padáky našel na matičce zemi smrt nevinný voják Prinich? Možná neměl , ale stalo se.


Vrátím se od zamyšlení zpět k citacím, které se objevují na internetu a jsou podstatné, abychom mohli pokračovat v teoriích a spekulacích. Tedy cituji veřejný zdroj: Samostatný článek by zasloužila kapitola "modernizace tanku T-72", která spolkla celkem neuvěřitelných 19 miliard korun! Smlouva s italskou (s izraelským kapitálem) firmou Oficcine Galileo a izraelskou firmou Nimda byla uzavřena v roce 1995 na megalomanských 353 kusy tanků. Smlouvy byly opět uzavřeny velmi chytře, termíny se beztrestně prodlužovaly, náklady zvyšovaly a stát jen bezmocně přihlížel. Nakonec bylo v roce 2001 rozhodnuto o modernizaci 30 strojů. No comment. Dalším z řady tunelů jmenujme např. proslulý štábní informační systém, který zadalo ministerstvo obrany firmě EDS (Electronic Data Systems) v roce 1997. První kolo výběrového řízení vyhrála konkurenční firma Unisys. Ing. Kalousek byl tedy nucen výběrové řízení zrušit a vypsat nové. Ani tehdy si komise netroufla vybrat EDS a vyhrála opět společnost Unisys. Nezbývalo, než zasáhnout a označit nabídku EDS za "výhodnější". Představitelé Unisys se poté obrátili na policii s žádostí o ochranu, neboť byli údajně vydíráni, aby se nebránili a nenapadli výsledek soutěže. V červenci 1998 prohlásil pracovník EDS Jan Březovský, že firma byla nucena jako provizi za udělení zakázky zaplatit lidoveckým činitelům 50 milionů korun. Dodávka systému za více než miliardu korun byla oficiálně ukončena v roce 2002, přičemž tento systém nebyl schopen předávat informace na takové úrovni, jaké zadání požadovalo, a je v tomto smyslu nefunkční dodnes. Konec citace.

Povšimněte si občané, jak často se objevují v souvislosti se současným vrcholným politikem slova - divné, vydírání, nucení, obrácení se na policii. Je to normální? Ano, nejsou to fakta, jsou ta zase jen spekulace, teorie, podezření, nějaké iluzorní představy. Z výše uvedených veřejně dostupných citací plyne, že tedy došlo k nějakému faktickému skutku. Ale vývod z něho je opět spekulace. Vsadím se, že kdybyste se zeptali všech lidoveckých činitelů, zda-li dostali celkem 50 milionů korun, tak Vás označí za provokatéry. Našel by se snad novinář, který by se zeptal pana Jana Březovského z firmy EDS , že tento transakční převod se opravdu uskutečnil. Vidíte, vidíte. Je to stále jenom o spekulacích - ovšem zde si rovina spekulací již podává ruku s tím, zda-li věc "nesmrdí" natolik, že i legrace, či nadsázka, nebo spekulace je tak nebezpečná, že fakt zde nehraje žádnou roli?

Ovšem Boží mlýn mele, ale má tu nevýhodu, že aby mlel spravedlivě, musí mlýti pomalu a s rozvahou.

Veřejná citace z veřejných zdrojlů:
Ing. Kalouskovi zlomila jako náměstkovi vaz vládní krize v roce 1997 a také vyvrcholení aféry s firmou Zeman&Zeman, která získala zakázku na dodávku potravin armádě v hodnotě miliard korun. Výběrové řízení obešli. V souvislosti s touto zakázkou byla na ministerstvu obrany uplácena řada důstojníků, a jeden neopatrný je, zřejmě na základě udání policii, přistižen při přebírání statisíců korun od zástupce firmy Zeman& Zeman. Tehdejší ministr obrany Michal Lobkowicz se vyjadřuje, že má indicie, že to není jednotlivec, ale více lidí, kteří jsou v aféře zapleteni. Zeman&Zeman přichází o zakázku, okolnosti začíná vyšetřovat policie a firma je vzápětí vytunelována a uzavřena. Reakce na sebe nenechává dlouho čekat. Prokurista a spolumajitel firmy Zeman&Zeman David Petrovický, zeť dalšího spolumajitele Jindřicha Zemana, je unesen ozbrojeným komandem ze své vily u Havlíčkova Brodu a beze stopy mizí. Jeho těhotnou manželku únosci ušetří. Konec citace.

Skoro bych řekl, že zde přestává legrace. Copak se to dělo. Je to další spekulace, není to snad náhodou snaha diskreditovat čestného politika? Osobně se domnívám, že by si měl pan ministr financí Kalousek objednat alespoň měsíční slyšení v obou komorách Parlamentu ČR a začít vysvětlovat.

Moc mě bude zajímat názor například polských katolických kněží, či ruských pravoslavných popů, co si budou o tomto textu myslet. Již v této chvíli jim je zaslán tento text a dotaz nad smrtí neviného vojáka, ke které došlo na základě Vámi uzavřeného obchodu s firmou, která padáky nikdy nevyráběla. Uvidíme - co tento klér, nezávislý, katolický a pravoslavný bude smýšlet o těchto podezřeních a zda nenavrhne našemu republikovému katolickému kléru návrh na Boží soud - exkomunikaci. Nebojte se pane Ing. Kalousku, třeba to nebude mezinárodní ostuda ministra financí ČR, třeba zase jen fabuluji, teoretizuji, víte jakou bych si musel dát práci s tím, najít všechny ty adresy, jména, překlady... Co myslíte Vy - je to fakt, nebo spekulace...? Myslíte, že bych si dal já a má skupina s tímto práci? Zkuste si i Vy pane ministře zaspekulovat.

Pokračuji v citaci: V roce 1998 je zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Kalousek a získává poslaneckou imunitu. Ve stejnou dobu již probíhá vyšetřování inspekce ministerstva obrany, a brzy na to je k vyšetřování přizvána i policie. Vyšetřování se protahuje až do roku 2001, kdy se Ing. Kalousek opět pokouší získat ztracené pozice a usiluje o křeslo ve stínové vládě tzv. Čtyřkoalice. Konec citace.

Tehdy se proti němu ostře staví tehdejší předseda strany Cyril Svoboda, který má obavy o diskreditaci celého projektu Čtyřkoalice v případě, že bude Ing. Kalousek skutečně obviněn. Svoboda je úspěšný, Kalousek ustupuje a stávají se z nich zarytí nepřátelé. V době vyvrcholení své aféry prohlásil Ing. Kalousek v rozhovoru pro BBC 8. června 2001: "Považuji se za úředníka, který se svými spolupracovníky odvedl obrovský kus práce a dosáhl velmi úspěšné transformace armády, ekonomiky Armády České republiky z ekonomiky armády Varšavské smlouvy na ekonomiku, která byla srozumitelná okolnímu světu i ostatním armádám NATO. Že při této práci došlo k některým chybám, to došlo v každém případě. To při každé práci dojde. Konec citace.

Bohužel došlo nejen ke zpronevěrám v řádech miliard - nebojte se - neuvádím to jako fakt, ale jako čistou spekulaci, ale také ke smrti vojína Prinicha.

Do sněmovny je Ing. Kalousek zvolen i v roce 2002 a pečlivě připravuje svůj comeback. Tehdy začíná jeho hvězda znovu stoupat, obsazuje křeslo předsedy Rozpočtového výboru PSP ČR (pan Ing. Kalousek byl vždy odborníkem na nakládání s rozpočty - současný makroeinstein ).

Zkuste si položit otázku, jek je možné, že se dostává do čela této mocné instituce? Proč? Pro jeho "politickou čistotu".

A nyní k další citaci z veřejných zdrojů:V září 2002 je v Solenicích u Orlické přehrady zastřelen Kalouskův švagr Lubomír Kašák spolu se svým společníkem Zdeňkem Němcem. Vše se odehrává v době, kdy policie začíná intenzivně vyšetřovat desetimilionové zakázky jejich firmy IDOS od příbramské radnice, které šéfuje Kalouskův přítel a lidovecký kolega Josef Vacek. Úzká spojka z IDOSu vede i k příbramskému "donovi" Jaroslavu Starkovi. Smrt majitelů IDOSu je uzavřena jako vražda a sebevražda s mrtvým pachatelem. Policie má ráda vyřešené případy. Naživu zůstává jediný spolumajitel IDOS, vlastník 5% podílu, kterým není nikdo jiný než manželka Ing. Kalouska Radka Kalousková. Jak se nedávno vyjádřila příbramská státní zástupkyně Jana Jahodová, bylo na Kašáka v době jeho smrti již připraveno obvinění a je velmi pravděpodobné, že by byl vzápětí vzat do vazby. A "spáchat vraždu sebevrahem" na vazbě je složitější, než na svobodě. Rok poté, v roce 2003, využívá vnitřních třenic v KDU-ČSL, poráží Kalousek svého protivníka Cyrila Svobodu a je překvapivě zvolen za jejího předsedu. Kalousek měl již i možnost stát se ministrem v Grossově vládě, ale na jeho oblíbené ministerstvo obrany ho k jeho velké lítosti nepustili. Budou se totiž prodávat další velké armádní nemovitosti a Ing. Kalousek je odborníkem na takové transakce. Tak se urazil a zůstává poslancem. Jeho čas určitě přijde v roce 2006 v nové vládě s ODS. Skutečnost je tedy taková, že v porovnání s tím, co "se ví" na Kalouska a na Grosse, měl by spíše vyzývat k odstoupení Gross Kalouska. Je otázkou, proč tak již neučinil v situaci, kdy se ho Kalousek snaží politicky zničit. Možná Kalousek ví více než novináři, a Gross ví, že Kalousek ví. Proto si Gross netroufne říci, co na Kalouska ví, neboť kdyby promluvil i Kalousek, skončili by oba. Takže v podstatě drží basu a sem tam si nenechají ujít příležitost, aby šlápli druhému na hlavu. Konec citace.

Zamysleme se nad tím, jak je možné, že se za Jihočeský kraj dostal do poslanecké sněmovny Ing. Kalousek a nikoliv velmi slušný Jaromír Talíř.

Budu citovat opět veřejné zdroje:Kroužkujte Kalouska. Dopis s touto výzvou rozeslal předseda jihočeských lidovců Ing. Pavelka před volbami všem členům strany v kraji. Kvůli oblibě, jaké se na jihu Čech těší dvojka na lidovecké kandidátce Jaromír Talíř, totiž hrozilo, že se předseda strany Miroslav Kalousek vůbec nedostane do parlamentu. Už v minulých volbách Talíř Kalouska díky vysokému počtu preferenčních hlasů přeskočil. Kdyby to zopakoval i letos, šéf lidovců by zůstal mimo parlamentní lavice. Z Jihočeského kraje se totiž do sněmovny dostal pouze jeden lidovec. Ten dopis s výzvou kroužkovat Kalouska byl před volbami skutečně rozeslán, to nemá cenu tajit. Stejně tak je určitě pravda, že mě tato výzva poškodila," řekl LN bývalý ministr kultury a poslanec Jaromír Talíř. O jeho popularitě mezi Jihočechy svědčí fakt, že ve volbách v roce 2002 získal na třetím místě kandidátky 5278 preferenčních hlasů, tedy takřka dvakrát více než druhý Kalousek. O čtyři roky později už ale Talíř získává jen 3000 preferencí, zatímco jeho stranický šéf 5510. Konec citace.

Já tedy nechci moc spekulovat, ale z toho plyne fakt, že pan Kalousek a pan Pavelka nejraději hrají hru zvanou kroužky.

A nyní cituji samotného Ing. Kalouska: Tvrdí, že dopis jihočeským lidovcům nepsal ani neinicioval. Bylo to údajně dílo předsedy jihočeské KDU-ČSL Vladimíra Pavelky, kterého se včera LN nepodařilo zastihnout. Já jsem se o výzvě dozvěděl až ve chvíli, kdy byla rozeslána, řekl LN Kalousek. Podle něj měla sloužit k tomu, aby lídr lidovců přeskočil v neoficiální soutěži preferencí předsedu komunistů Vojtěcha Filipa. Filip však nakonec o 1300 hlasů Kalouska porazil. Kalousek ale zároveň poukazuje na splnění svého slibu, že porazí komunisty aspoň v domovské Bechyni. KSČM byla totiž v tomto jihočeském městě zatím nejsilnější stranou. Letos v Bechyni komunisté vyhořeli. Získali jen 16,56 % hlasů, zatímco lidovci dosáhli se 16,60 nejlepšího volebního výsledku v historii. Konec citace.

Nicméně oficielní i neoficielní zdroje uvádějí, že pan Ing. Kalousek a pan MVDr. Pavelka jsou velcí přátelé. Mnoho zaměstnanců je skutečně mnohokrát zastihlo, či vidělo ve velice družném a přátelském rozhovoru - a pan Ing. Kalousek spekuluje, že o kroužcích nevěděl, když je evidentní, že tuto hru hrají oba nejraději? Smutné je, že tím poškodili velice slušného politika KDU-ČSL pana Jaromíra Talíře.

Vrátíme se ještě k některým veřejně dostupným informacím, cituji veřejné zdroje: Ing. Kalousek: 860 tisíc mi půjčil švagr. Šéf lidovců zveřejnil svého věřitele. Na dům si půjčil 860 tisíc od švagra Kašáka. Toho v roce 2002 zastřelil obchodní partner. Dluh jsem splatil, tvrdí Kalousek. Jméno zveřejnil poté, co mu šéf sněmovny vytknul, že ho prozradil jemu, ale nikoli veřejnosti. Šéf lidovců Miroslav Kalousek zveřejnil dopis, který poslal ve středu předsedům sněmovny a Senátu. V něm jim sdělil, že si na výstavbu rodinného domu v Bechyni půjčil od švagra. Za stavbu v letech 1997 až 1998 podle něj s manželkou zaplatili 2,5 milionu. Částkou 860 tisíc jim vypomohl Kalouskové bratr Lubomír Kašák. Půjčka byla poskytnuta bezúročně a režim splátek byl ponechán zcela na naší vůli. V následujících třech letech jsme celou částku splatili, dnes žádné věřitele a žádné finanční závazky nemáme, píše Kalousek v dopise s tím, že dluh splatili v roce 2002. Podnikatel Lubomír Kašák byl majoritním vlastníkem společnosti IDOS Praha. V září 2002 ho zastřelil jeho obchodní partner a spolumajitel firmy Zdeněk Němec. Ten po činu spáchal sebevraždu. Přání nezveřejňovat věřitele v dopise odůvodnil tím, že švagr už nežije a nemůže mu tedy půjčku dosvědčit. Zároveň si nepřál, aby případ Kašákovy tragické smrti znovu "ožil v tisku". Zaorálek dopis Kalouskovi vrátil. Kalousek léta tvrdil, že mu půjčila rodina a nikomu do toho nic není. Po bytové aféře premiéra Stanislava Grosse názor změnil. Svého věřitele ale prozradil jen v dopise šéfům obou komor parlamentu. Předseda Poslanecké sněmovny v té době Lubomír Zaorálek prohlásil, že dopis Kalouskovi vrátí. Nelíbí se mu totiž způsob, jakým problém řeší. Není možné, aby taková věc byla záležitostí osobních vztahů mezi poslanci, aby někteří poslanci tu informaci měli a veřejnost ne, prohlásil Zaorálek před novináři. Podle něj také není dobré, že chtějí Kalouska napodobit další poslanci. Zaorálkovi se totiž nelíbí představa, že by se u něj podobné dopisy hromadily. Na základě Zaorálkova prohlášení se Kalousek rozhodl, že věřitele zveřejní. Vzhledem k tomu, že předseda sněmovny Zaorálek rezignoval na lidský rozměr mé prosby k němu, rozhodl jsem se po poradě s rodinou zveřejnit dopis, který jsem adresoval jemu a předsedovi Senátu Přemyslu Sobotkovi, prohlásil Kalousek. Konec citace.

Z výše uvedeného plyne spekulace, že Ing. Kalousek stále něco vysvětluje. Proč? Nemělo by být co vysvětlováno.

Je ustrašený, toho si všimněte, v poslední době je velice ustrašený. Jak se jej někdo na něco nepříjemného zeptá. Mohl by dostat přezdívku "vyděšený" ministr...

A vzpomeňte na jednu veledůležitou skutečnost - pamatujete jak měl plnovous a hrozné obrovské brýle? Pamatujete, že vypadal jako totálně zakomplexovaný chlap, který má strach především z žen? Pamatujete, jak v této době pracoval na MO? A víte, proč ty vousy oholil a zcela změnil svou image - protože to byla pro něho napjatá doba a lidé jej napadali - tedy hlavně slovně na ulici, dle mnoha výpovědí mých různých přátel, kteří dokonce prý nějakých nepříjemností byli svědci. Tedy zcela změnil podobu.

To je jeden z nejzávažnějších projevů, ke kterým lidská psychika dospěje - vždy se jedná o neukrotitelný strach.

Z NĚČEHO ZÁVAŽNÉHO! PRÝ TO BÝVÁ Z PORUŠENÍ DRUHÉHO PŘIKÁZÁNÍ!

PRÝ TO BÝVÁ ZE STRACHU ZE SMRTELNÝCH HŘÍCHŮ!

PRÝ TO BÝVÁ ZE STRACHU ZE SOUDNÍCH INKVIZITORŮ KATOLICKÉ CÍRKVE!


 

Pana Schwarzenberga "nezajímá" pan Ing. Kalousek?
.........................
MÁ PAN MINISTR ZAHRANIČÍ SKUTEČNĚ TAK HLUBOCE ZAKOŘENĚNU VE SVÉM MOZKU PROFESI HOSTINSKÉHO, O ČEMŽ TVRDÍ, ŽE JE TO JEHO POSLÁNÍ?

Myslím, že kdyby měl ve svém mozku determinaci skutečné politické etiky - TAK PŘESTANE KOKTAT O ČUNKOVI A ZAČNE SE SE SVÝM NEMOCNÝM SRDCEM VĚNOVAT SKUTEČNĚ VÁŽNÝM KAUZÁM JEHO KOLEGY VE VLÁDĚ - PANU ING. MIROSLAVU KALOUSKOVI ( Ministerstvo financí ČR, www.mfcr.cz)

POKUD JE NA TOM ZDRAVOTNĚ TAK ŠPATNĚ, TAK JEJ ŽÁDÁM, ABY NEPRODLUŽOVAL KRIZI A ŘEKL - ODSTUPUJI ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ, což po operaci srdce každý občan i politik pochopí.

Leda - že by skutečně "boháč" pan Schwarzenberg byl takovým "neboháčem" a dva platy nutně potřeboval - ministerský, i senátorský?

Možná si říkáte pane Ing. Kalousku, že je více takových politických "případů" jako jste Vy, ale já Vám řeknu, že Vy jste mezi nimi skutečně velmi neobvyklé zjevení.

A jednou přijde den, kdy i Vy si řeknete - tak kalich přetekl...


Zeptám se takto: Pane ministře Schwarzenbergu - stále říkáte svou mantru: ..." já, nebo on..." I po přečtení tohoto textu? Myslíte tím případ předsedy KDU-ČSL Jiřího Čunka, podmiňujete tím své zůstání ve vládě a dokonce naznačujete, že Vaším odchodem by došlo k destabilizaci koalice. Nicméně - nejste členem ani jedné koaliční strany - jste pouze ministrem "za" ( v tomto případě za Zelené - je to proto, že jste lesník? ) Ale já se ptám na toto - v tomto textu spekulativně a teoreticky probíraný pan ministr financí Ing. Kalousek má na rozdíl od pana Čunka celou řadu kauz již za sebou.

Nechci narážet na Vaši politickou poctivost, "delikátní monarchialitu Vaší povahy a vychování" a jednání v rámci politiky. Ale dal bych Vám jednu radu, jelikož mi jde hlavně o to, abyste v očích veřejnosti zůstal příkladem poctivého politika. Doporučuji Vám - já hloupý a nezkušený spekulant a domněnkář - svou mantru ...já, nebo on...", bych proměnil takto. A říkám to proto, jelikož si ohromně vážím Vaší "objektivnosti" - Mantra by měla znít takto: Já, kníže a ministr Schwarzenberg říkám - buď já, nebo on, č.1 ( Čunek ), nebo on, č.2 ( Kalousek ).

Pane kníže víte, čistě spekulativně to vypadá tak, že u jednoho používáte metr politický - případ Čunek a u druhého čistě teoreticky metr knížecí - Kalousek.

A milí čtenáři, jistě jste si všimli, že veřejná tiskovina s názvem Respekt je médium propojeno s panem knížetem a nyní i ministrem zahraničí Schwarzenbergem. Ale co je pikantní - velká část spekulací a teorií se týká kauz pana ministra financí Ing. Kalouska a veřejné citace čerpám právě z časopisu Respekt. To je ale galimatiáš, viďte občané, viďte pane Schwarzenbergu? Tedy - zeptám se jinak - to co píše Respekt píší Vaši žurnalisté - a teď byste mě měl říci, tak hochu, a dost! To's přehnal! Co mě to podsouváš! Už zmlkni ty spekulante nebo...! No, pane ministře, nebo co? Co mě řeknete, co uděláte, nebo nedej Bože co o mě napíšete do Respektu.

Na Vašem místě bych udělal toto. Já majitel Respektu dementuji všechny texty, které napsali moji redaktoři, protože to jsou spekulace. A hotovo. Nic z toho není pravda, jsou to ze strany mých žurnalistů jen spekulace! To bych Vám doporučil. A víte proč? Protože jedině tak se můžete vrátit k mantře "...já, nebo on..." Pokud neuposlechnete mou plebejskou radu, musíte změnit svou mantru a žádat vysvětlení po osobě označené mnou jako - on, č.2 - což je Ing. Kalousek, ministr financí ČR. Navíc se domnívám, že je neuvěřitelně hloupé, že Vy teď jako nestraník se snažíte upozorňovat na Vaši osobu svou mantrou Schwarzenberg, nebo Čunek. Zdůrazňuji - jste nestraník a z filosoficko - politického hlediska ( o kterém mimo jiných pojednává například stať Wittgensteina ), nemáte naprosto žádný mandát vyzývat jakéhokoliv politika, jenž zastává politickou funkci jakožto člen strany k rezignaci - navíc strany konzervativního demokratismu - KDU-ČSL. A když k tomu přičtu Váš šlechtický původ, tak do těchto věcí vlastně vůbec nemáte zasahovat a buďte šťasten, že Vás zdejší veřejnost přijala ( díky Václavu Havlovi ) jakožto současného ministra zahraničí. Dle mého názoru byste se měl Jiřímu Čunkovi omluvit, omluvit se veřejnosti této republiky, že své jméno - ani Čecha, ani Rakušana, ani Švýcara - zneužíváte k destabilizaci vlády, jelikož prohlášení já, nebo on je projevem a touhy vyvolat krizi. Toť má rada plebejce k Vám. A doporučuji, abyste si ji vzal k srdci, protože Vaše srdce tyto upřímné rady potřebuje více než kdy jindy! A nenechte rozvíjet mé teorie a spekulace proč pranýřujete Čunka a podáváte si ruce s Kalouskem. Vzhledem k Vašemu hlasování pro povolení homosexuálních registrovaných partnerství, by se dalo celou věc vložit do tak katastrofálního politického kontextu pro Vás, že z úcty k Vašemu stáří tak neučiním!!!

Možná mě teď osočíte a zkusil byste na mě zařvat z pozice knížecí modré vyšší krve a řekl byste - a dost, stejně jenom spekuluješ!

Co myslíte, co Vám odpovím? No tak, přemýšlejte. Odpovím Vám toto pane ministře Schwarzenbergu: Ve svém textu i v životě vždy pouze spekuluji, tvořím teorie, a spřádám domněnky. Na nic jiného totiž ani nemám právo a víte proč, jelikož ctím křesťanský kodex - nesuď, nebo budeš souzen. Tedy proto milý pane Schwarzenbergu spekuluji a "nefaktařím", jelikož na to tady máme Boha.

Tedy spekulací bylo pro teď dost, vrátíme se k citacím z veřejných zdrojů a zase na jiné téma, ale pouze zdánlivě - cituji:Do areálu tlakové plynárny Ústí nad Labem ( název ELU PLUS. ELU - znamená Elektrárna Úžín ) zaslal Ing. Miroslav Kalousek jako ministr financí 800 milionů korun - téměř miliardu. Zajímavé je, že se v tomto projektu opět střetávají kromě jmen jiných dvě jména - Ing. Miroslav Kalousek a pan Richard Háva. V tisku se přitom objevovali zprávy, že přátelství pana Kalouska a pana Hávy jsou oběma na obtíž. Na obtíž proto - jelikož je veřejně známo, že jsou přátelé? Částka 800 milionů korun je určena na sanaci škod. Otázka je co se zde bude sanovat a k čemu tato sanace poslouží. Závěrem tohoto citátu podotkněme, že ona skoro miliardová částka přišla soukromé osobě.Konec citátu.

Ani toto nepoužijete pane ministře zahraničí k tomu, abyste proměnil jména v mantře - Schwarzenberg, nebo Kalousek?

Budu citovat opět, jak je mým spekulativním zvykem veřejné zdroje, citace: Padáky vhodné jen k povlečení postelí. Armáda skladuje stovky smrtelně nebezpečných padáků. Proč je koupila? Sehrála v tom roli korupce? Tragikomický příběh nových armádních padáků, které jsou tak nebezpečné, že s nimi vojáci nesmí skákat, vstoupil do dalšího dějství. Armáda se rozhodla, že je vrátí výrobci. Jenže nemá komu - majitel firmy Anex Cirus zemřel. Konec citace.

Někteří filosofé označují sami sebe za spekulanty, protože jejich teorie jsou většinou neaplikovatelné na současnou společnost, tedy i já budu uvažovat o teorii, která není vhodná pro současnou společnost. Cituji předchozí odstavec: ..."Armáda se rozhodla, že je vrátí výrobci. Jenže nemá komu - majitel firmy Anex Cirus zemřel..."A teď moji milí čtenáři a doporučuji Vám, aby i Vy jste se stali tělem i duší spekulanty a to už jen proto, aby na Vás někdo nechtěl vyzkoušet nějaký padák firmy Anex Cirus. Tedy - někdo na ministerstvu obrany ( kdo asi - taky spekulejete, kdo asi... ) se rozhodne vrátit ty otřesné padáky, s kterými letíte tak rychle, že Vás rovnou matička zem pohřbí při pádu, protože si sám svou rychlostí vyvrtáte hrob. Nu - někdo chce něco vracet, co před tím koupil. No a jejdá!!!! Teď zjistil, že ten kdo to prodal už zemřel. Teď právě teď, když to chtěl vrátit a vynadat tomu majiteli Anex Cirus, zjistil, že je majitel firmy mrtev. No není toto vrchol spekulace. Přesně takhle byl inteligentní Schopenhauer, ten taky věděl, že Hegel je nula a přesto když umřel, tak použil jeho hlavní myšlenky, které nikdy Hegel nepublikoval. Tak - my uděláme obchod a chceme ty věci vrátit a když je chceme vrátit, tak zjistíme, že není komu?

Do našeho povídání bychom mohli zahrnout ještě tento text. Uvedu zde i pro změnu zdroj, jsou jím Hospodářské noviny a tato citace by se dala nazvat Kalousek versus Hospodářské noviny, tedy cituji: Původně měl tento komentář pojednávat trochu o něčem jiném. Chtěl jsem v něm podrobněji popsat ( R. Gallo - šéfredaktor HN ), co vede Hospodářské noviny k tomu, že se soustředěně věnují jedné cause. V tomto případě nejasnostem kolem financování nemovitostí, které nějakým způsobem obývají či vlastní členové rodiny předsedy KDU-ČSL. Sám Miroslav Kalousek se ovšem postaral o to, aby následující řádky byly více věnovány jemu. Proč? Ex-předseda křesťanských demokratů Miroslav Kalousek v deníku Právo naznačil, že články vycházející v našem listě jsou zaplaceny politickou konkurencí. "...na jakýkoli účelový a komerčně dohodnutý útok dvojice Surňak - Slonková budu reagovat už jenom žalobou...," řekl podle Práva Kalousek s odkazem na premiérova mediálního poradce a novinářku Hospodářských novin, která o příběhu píše. Miroslav Kalousek je obratný politik. Ví, jak veřejně formulovat svá obvinění, aby naznačovala něco temného, nekalého, podezřelého, ale aby byla zároveň dostatečně gumová, jen těžko právně postihnutelná. Přesně takto se lidovecký šéf vyjádřil ve zmíněném deníku. O den dříve v telefonických rozhovorech se Sabinou Slonkovou a se mnou ovšem už tak diplomatický nebyl. Jak jsem uvedl: Miroslav Kalousek je opravdu obratný politik. Ví, že v neveřejném prohlášení může být jednoznačnější. A proto nic nenaznačoval. To už tvrdil. Řekl, že redaktorka Hospodářských novin Sabina Slonková je za svou kampaň placena premiérovým mediálním poradcem Surňakem. Jak k tomuto závěru došel, čím ho může doložit, to už říci odmítl. "Věděl" ale to, že Grossův muž novinářku platí lépe než Hospodářské noviny... Obvinění z uplácení je možná nejtěžší, které může být proti novináři vzneseno. Jako šéfredaktor listu ho jednoznačně odmítám. A lidovecký předseda moc dobře ví, že toto obvinění nemůže nijak doložit. Je totiž vymyšlené. Články Hospodářských novin věnované Miroslavu Kalouskovi a "jeho" nemovitostem nevznikly na něčí objednávku. Pokud tedy za určitý druh objednávky nepovažujeme to, že Miroslav Kalousek dodnes nebyl schopen věrohodně vysvětlit okolnosti, za kterých on a jeho nejbližší příbuzní získali dům a byt. Pokud touto objednávkou není fakt, že v průběhu let Miroslav Kalousek měnil svou argumentaci. A právě Kalouskova protichůdná vyjádření nás vedou k tomu, že se jeho příběhem budeme zabývat dál. Uděláme vše pro to, abychom zjistili, jak vše ve skutečnosti bylo. Předseda křesťanských demokratů Miroslav Kalousek se velmi často sám rád zaklíná slovy jako morálka, odpovědnost, otevřenost. Sám sebe často pasuje do role toho, kdo chce napravovat pošramocenou víru veřejnosti v českou politiku a politiky. Teď má šanci ukázat, jak na to. Především by měl otevřeně vysvětlit, jak to bylo, a také se vyrovnat s různými verzemi svého realitně-finančního příběhu, které sám "napsal". A také by se měl co nejdříve omluvit Sabině Slonkové a Hospodářským novinám za svá nepodložená obvinění. Konec citace.

Všimněte si z výše uvedeného odstavce, že Ing. Kalousek cítil, že HN ho chtějí velmi detailně vyzpovídat, to nepřipustil a zaútočil, doslova řekl:...redaktorka Hospodářských novin Sabina Slonková je za svou kampaň placena premiérovým mediálním poradcem Surňakem. Jak k tomuto závěru došel, čím ho může doložit, to už říci odmítl. "Věděl" ale to, že Grossův muž novinářku platí lépe než Hospodářské noviny... Konec citátu. Já bych to teoreticky a samozřejmě spekulativně vyložil takto - ve sněmovně sedí Kalousek a recepce volá - hola, holá - nahoru jde Slonková. Ing. Kalousek běží, schová se za stěnu, když Slonková vejde do oné místnosti, přikluše polehoučku a potichoučku ke dveřím a s nalepeným uchem poslouchá za dveřmi - ozve se částka!!! Kriste pane!!! Oni ji chtějí uplatit proti mně! Tak to jim nedaruji. To jim řeknu do novin. Legrační spekulace viďte, ale na druhé straně jak by věděl, že Sabina Slonková je podplacena? Inu - sv. Petr vstoupil do kanceláře Ing. Kalouska a do ouška zašeptal. "Mladý muži, pozor, chtějí tě dostat do pekla a ty přeci patříš do nebe, už jen proto můj milý, že jsi "Křesťanský demokrat" a nějaké ty kauzy, to já už nějak vysvětlím, vždyť Ty budeš určitě oběť, viď." Tady vidíte, jak vysoké má pan Ing. Kalousek styky...

NIKDY NEZAPOMÍNEJTE OBČANÉ NA DOBY PO ROCE 1989, KDY KAŽDÝ ČMUCHAL NĚJAKÝ TEN SPISEK NA StB, NA SEBE, NEBO NA OSTATNÍ.

K ČEMU BY NÁM BYL SPISEK StB NA OKOLÍ, MYSLÍTE, ŽE LEDA TAK K DISKREDITACI NAŠEHO SOUSEDA V DOMĚ? Je přeci jasné, že spisy Stb slouží pouze k dobrým věcem, leda, že by čistě teoreticky "někdo" měl těch spisů více a právě proto je zde ten, který jich má více stále přítomen a čistě teoreticky to může být kdokoliv, kdo má mnoho různých mediálních kauz.

A PROTO ŘÍKÁM A PÍŠI - kdo jiný má dostatek důkazů na svou nevinu, než-li náš milovaný křesťanský politik Ing. Miroslav Kalousek - ministr financí ČR...

 

..."Teorie má svou platnost pouze v případě, že se na konkrétním případu ukáže její opodstatněnost..." ( Wittgenstein )

Autor: JAN GOSLENSKÝ

goslensky@email.cz

....

Viz též:

Politický životopis Miroslava Kalouska

...

...

...

Klíčová slova / keywords: sTOP 09; TOP 09; Ing. Miroslav Kalousek, spící kníže Karel Schwarzenberg; Bilderberg Group; americká radarová základna v ČR; radarová pěnice Vlasta Parkanová; politika; politické kauzy; pravice; levice; komunismus; falešný antikomunismus; oportunismus; kariérismus; převlečkabátnictví; političtí recykláti; aparátčíci; korytáři....

Žádné komentáře